Bột rau xanh Green Morning - Bột Hyaluron Collagen - Fine Japan


Bột rau xanh Green Morning - Bột Hyaluron Collagen - Fine Japan

FINE JAPAN -là một công ty dinh dưỡng đã sản xuất, nghiên cứu và phát triển thực phẩm bổ sung sức khỏe và mỹ phẩm thiên nhiên trong hơn 40 năm và nổi tiếng tại Nhật Bản. Các sản phẩm nổi bật của Fine Japan bao gồm: